Више од две године у селима општине Деспотовац не постоје савети месних заједница. Старима је истекао мандат, а нови се не формирају. Зашто?

Месне заједнице су својеврстан облик месне самоуправе и заједница грађана одређена према месту пребивалишта на одређеном подручју општине. Образују се ради задовољавања потреба и интереса месног становништва, имају својство правног лица.

Месна заједница се образује за одређено подручје , најчешће насеље. На територији општине Деспотовац постоји 30 месних заједница. Орган месне заједнице је савет месне заједнице који има од 5 до 9 чланова. Број чланова савета се утврђује статутом месне заједнице. Мандат члановима савета месне заједнице траје четри године са правом реизбора.

Најкасније у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о месним заједницама председник
Скупштине Општине је имао обавезу да распише изборе за чланове савета месних заједница. Одлука је донета 02.03.2020. године, а ступила је на снагу осам дана од дана објављивања, дакле до 11. септембра 2020. требало је расписати изборе за савете месних заједница.

Мандат члану савета траје до истека мандата, дакле четири године. До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обавља повереник општине кога именује Скупштина општине.  Да ли је Скупштина општине донела акт о наименовању повереника?

Избори за савете месних заједница су расписани 15. октобра 2020. године. Расписао их је председник Скупштине општине Деспотовац Златко Марјановић. После четири дана 19. октобра 2020. године Општинска комисија за спровођење избора за савете месних заједница је донела Одлуку о облику и садржини образаца за спровођење избора, а 28. октобра 2020. године Одлуку о прекиду свих изборних радњи у поступку спровођења избора расписаних за 15. новембар 2020. године, између осталог и на основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 19 и препорукама Општинског штаба за ванредне ситуације од 28. октобра 2020. године.

Све је ово рађено после укидања ванредног стања на територији републике Србије 6. маја 2020. и после одлуке о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Деспотовац 29. јуна 2020. године, а 3. априла 2022. године су одржани парламентарни и председнички избори, што би значило да су престале све опасности за спровођење изборних радњи које је навео Општински штаб за ванредне ситуације и Општинска комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница. Ни тада избори за савете нису одржани. Прошло је више од две године од истека мандата саветима, а избори се не одржавају.

Савет месне заједнице има обавезу да имовином месне заједнице, као и непокретностима у јавној својини Општине, на којима има право коришћења, управљања, користи и располаже у складу са законом, а пошто савети не постоје већ више од две године, о имовини на територији месних заједница, односно по нашим селима, најчешће нико и не води рачуна. Истина је да су савети месних заједница већ више година маргинализовани, планови које доносе савети најчешће се не испуњавају, у највећи број села се скоро ништа не улаже, а о појединим улагањима чланови савета ништа не знају… Нико не зна шта се улаже на територији села, да ли се улаже, а пошто се ништа не види мисли се да се ништа не улаже. За многе послове се не зна да је инвестиција приватна иницијатива или је приватно-јавно партнерство, или су јавна улагања… Зато су људи изгубили вољу, те је на прошлим изборима било тешко натерати грађане села да се кандидују и уђу у савет, јер председник општине скоро никада није уважио ни један њихов предлог. Не само да се више нико не брине о сеоским путевима који су руинирани, већ и о зградама , о Домовима култура, месним канцеларијама које се урушавају и пропадају.

Мандати председника савета месних заједница су истекли. Да ли су сва документа које су потписали у протекле две године нелегални и неважећи. Није први пут да општинско руководство гура преседнике месних заједница у противзаконитост, неки од њих су у прошлом мандату позивани на суд и плаћали казне.
Због оваквог односа челника локалне самоуправе, села пропадају и празне се. Да ли су избори требали да се одрже пре две године? Нелогично је да се парламентарни и председнички избори одрже, а да се избори за савете месних заједница не одрже. Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе и најдиректнији експонент локалне власти који треба да буде најдиректније укључен у организовање живота у насељу. Назови политичари, који мисле да имају право на то, пре свега због личних интереса, су прво селима одузели буџет, учинивши их небитним, а напослетку су укинули и изборе за савете. Замислите да се не одрже парламентарни или председнички избори! Ко је одговоран за више од две године непостојања месне самоуправе на територији општине Деспотовац односно савета месних заједница, председник скупштине, који расписује изборе или председник општине као шеф Општинског штаба за ванредне ситуације. И да ли ће неко сносити консеквенце, законске, материјалне политичке?! За неке од ових треба да се постарају надлежни органи. У сваком случају начињена је велика штета селима , али и вароши, институционална али и материјална…