После оставке Симић Томице, министар је, у складу са законом, именовао вршиоца дужности директора, „наставника разредне наставе“, 27.10. 2021,наставника, чије је име дато Министарству у оквиру плана смене Симић Томице. Помоћник министра за инспекцијске послове Јасмина Јовановић је издала налог за инспекцијски надзор 22. 09. 2021. године, само неколико дана пошто је будући в.д. директора завршио високу школу. Вршилац дужности директора може да буде и наставник разредне наставе, али наставник разредне наставе може да буде директор, само ако се нико не јави на конкурс (члан 122. Закона о основама система образовања и васпитања), или професор са високом школом и са ОСАМ година рада у звању. Зашто ово треба напоменути? Законска норма би била задовољена, ако се неби јавио на конкурс ни један високошколац. Иначе основна школа у Деспотовцу има како стручан кадар, тако и изузетан „људски потенцијал“. Многи од професора на само да задовољавају законске норме, већ би били и изузетни руководиоци колектива. Додуше, професори са високоморалним надзорима не одговарају локалним властодршцима, те преко школског одбора утичу на избор свог кандидата. Ваљда одатле став општинске управе “која је консултовала Одељење за решавање сукоба интереса”? да председник синдиката школе и председник школског одбора може да буде исто лице и да то није сукоб интереса!
Најмање четири месеца од истека мандата вршилац дужности директора је дужан да распише конкурс за директора установе.Све је урађено у последњем тренутку. Наставничко веће на коме је изабрана комисија за избор директора школе одржано је 21.12.2021. Школски одбор је донео одлуку о расписивању конкурса 27.12.2021. Конкурс је послат у дневни лист „Политика“. Колектив нико ништа не обавештава. На Наставничком већу 29.12.2021. после питања: „Да ли је расписан конкурс, где и када се објављује“. Вршилац дужности директора изјављује: „Јесте. У „Политици“, после Божића“. Неки радници школе су од секретара школе писменим захтевом тражили документацију о екстерном вредновању и о радном стажу. Пошто је вршилац дужности директора закључио да ако се неко од високошколаца јави на конкурс, он отпада, решили су да се ОБОРИ КОНКУРС. Школски одбор заседа 31.12.2021. и поништава Одлуку о расписивању конкурса, а „с обзиром да исти није био у складу са законом“?! „Нови конкурс није расписан јер је истекао рок. Сви ће бити благовремено обавештени кад се створе услови за расписивање новог конкурса“…У конкурсу нема противзаконитости, широм Србије по оваквим конкурсима се бирају директори школа. Ипак, без обзира на све то, конкурс је објавњен у “Политици” 10. 01 2022. године. Кад су почеле да пристижу пријаве на конкурс, после четири дана 14. јануара 2022. у „Политици“ поново је објављен оглас о поништењу конкурса. Због неправилности у вези са извођенјем конкурса, 3. фебруара 2022. у школу долазе просветни инспектори.
Сад ваљда следи да вршилац дужности директора „одради“ свој мандат до краја априла (шест месеци), па да га министар поново именује за в.д. директора , па да после два месеца распише конкурс, па да поново обори конкурс и тако до пензије!!! А ко је ОДГОВОРАН што конкурс није „био у складу са законом“, или је у складу са законом али су решили да га оборе јер им тако одговара? По члану 126. Закона о основама… „Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. Директор за свој рад одговара министру и органу управљања“. А по члану 125. Закона “Права, обавезе и одговорност директора установе односе се и на вршиоца дужности директора“. “. Вршилац дужности директора ће по важећем закону имати право да буде директор школе, после 17. септембра 2029. године. Пре тога је могуће једино ако се распише конкурс у тајности, да нико не зна и да се ни један високошколац са осам година стажа у звању не јави на конкурс или да се до бесвести обара конкурс и да буде доживотни „В. Д.“ И једно и друго је кршење закона. Да ли га треба позвати на одговорност и да ли човека који је прекршио закон с предумишљајем треба поново именовати за в.д. директора. То би била награда за кршење закона… Све ово је једна велика брука и невоља за наш систем образовања. Не треба овде говорити како је могуће да се нама ово дешава. Како је могуће да неко са стране девастира и урушава систем зарад неких својих интереса – например општинске управе, али како рече инспектор „То је политика“. Још је болније питање: како је могуће да тај још увек изузетно добар, рекло би се одличан систем образовања, неко изнутра урушава, опет зарад неких својих интереса. Ми, да бисмо преживели, све више почињемо да “живимо противзаконито” и то нам изгледа нормално. По среди је, међутим, урушавање разних сегмената друштва, и ми сви у томе учествујемо пасивно све то гледајући…