Школа у Ломници је издвојено одељење школе „Деспот Стефан Високи“ са седиштем
у Деспотовцу. Некада је ову школу похађао велики број ученика од по три и више одељења
распоређених у четири разреда. До 2018. године у школи је било три одељења и овде је радило три наставника.
Поред зграде основне школе, у школском дворишту је и зграда где су некада били
школска трпезарија и наставнички станови. Већ више година се не користи, дошло је
до оштећења спратне плоче и кровног покривача. Последњи пут је била настањена
избеглим лицима крајем деведесетих година. Због некоришћења и необнављања, зграда све
више пропада, те би јој требало наћи намену , конзервирати је и спречити даље
пропадање.
Мало је улагано у објекте и инфраструктуру. Пре неколико година је замењен цреп на
крову школе. Управа школе је више година конкурисала за средства Министарства
просвете на основу пројекта за обнову и реконструкцију школске зграде. Котларница је
саграђена уз школску зграду пре неколико година, близу пута, како би истовар угља и
огревног дрвета био лакши.
Удружење грађана из Ломнице у иностранству је 2020. године јпредложило управи школе да жели
да донира средства за замену прозора. Предраг Ранисављевић је испред Удружења
договорио са директором школе да удружење финансира замену две трећине прозора, а
школа преосталу трећину. Толико средстава је удружење било у могућности да
издвоји. Радионица Звонка Миленковића из Пањевца је израдила и поставила прозоре. Све
остало су урадили радници школе – поправљени су оквири споља и изнутра око прозора
и око спољних врата, учионице су офарбане, постављена је нова лед-расвета, офарбана
унутрашња столарија и реновиран намештај. Школско двориште се редовно коси и
уређује.

Септембра месеца су ученици из Ломнице кренули у обновљену школу. И учитељи и деца су задовољни уређеним и оплемењеним простором. Утисак само помало квари корона, али ведри дух не посустаје.