Na regionalnom putu Despotovac – Resavska Pećina, i to na delu puta od “Triangla” pa do Vodne, na više mesta je skinut asfalt. Ovaj put je asfaltiran pre nekoliko godina, a asfaltni zastor je nepohaban, bez rupa i još uvek kvalitetan, pa se građani pitaju zašto se ovaj, takoreći nov put renovira, asfalt se skida, melje i stavlja se nov. Neki misle da je možda u pitanju greška, da je trebalo skinuti asfaltni zastor i staviti novi asfalt na delu puta od Vodne do sela Strmostena ili do Resavske pećine, jer je asfalt na ovom delu ispucao i pohaban jer je rađen pre više decenija. Ko bi skidao novi asfalt, koji je još u “garantnom roku”, osim ako se ne radi o nekoj vrsti greške, to jest o lošoj komunikaciji između izvoćača i lokalnih vlasti, ili o nekom drugom namernom poduhvatu. Koliko će se potrošiti asfalta, njime bi se asfaltiralo gro ulica u nekom selu u opštini Despotovac. Ali ovde se verovatno radi o nekoj “višoj matematici”. Nije prvi put. Građani sela će, naravno dobiti srdačno obećanje, naravno predizborno, naravno od predsednika… S obzirom da lokalna vlast nije sposobna ništa da korisno organizuje, posebno sada kada je u toku izborna “papazjanija”, i ne čudi činjenica da se od Despotovca prema Ćupriji gradi regionalni put na kome ne mogu da se mimoiđu dva kamiona ili autobusa. Naravno niko nije kriv…