Очекујући изборе за председника Општинског одбора Српске напредне странке, повереник Општинског одбора је заменио више председника месних одбора, а уместо њих су постављени повереници – по правилу људи који су уцењени уговорима на одређено време и који ће како се мислило на изборима за Општински одбор гласати како им се нареди. Услед великог незадовољства, повереник чак и на тако ретко заказиваним општинским одборима није успевао да обезбеди кворум. На једном таквом општинском одбору 15. јула 2021. године, пошто није било кворума, фалсификовани су потписи чланова који нису били присутни. На документу који је потписао повереник Општинског одбора Странке, али и актуелни председник општине, уочавају се потписи истог рукописа. Многи који су видели да су потписани, а који нису били на састанку су негодовали. Они, али и они који су смењени на састанку без кворума и са фалсификованим потписима су негодовали. Две године касније, када су многи који су избачени из Општинског одбора, али и они чији су потписи фалсификовани, посмењивани или испремештани и најурени са функција и радних места, у Деспотовац, на позив оштећених долази страначки координатор. Њему је на састанку општинског одбора предочена радња фалсификовања потписа. После неког времена координатор је присуствовао избору повереника за председника Општинског одбора СНС-а. Свој положај у вођењу СНС- учврстили су бивши чланови Демократске странке.

Кривични закон каже да је фалсификовање кривично дело. Ко је фалсификовао потписе и да ли је одговоран онај ко је потписао записник са фалсификованим потписима? Да ли неко ко је умешан у фалсификовање може да буде одборник, или члан Општинског већа, или председник скупштине, или председкик општине?