За витешки фестифал “Јуst oyt” је потрошено је 1.000.000 динара који је пребацило Министарство за туризам и омладину и 5.500.000 динара за подстицање, промовисање и развој туризма које је Општина Деспотовац пренела Ј.П.”Ресавска пећина”. Витешки фестивал је трајао два дана.