У ноћи између 27. и 28. новембра 1941. године у селу Липовица у деспотовачком
срезу, водила се борба између партизана ресавске чете с једном десетином партизана
ћупријске чете против четника Блашка Михајловића и жандарма из Деспотовца.
Партизански борци ресавске и партизанско-ћупријске чете у укупном броју од 80
људи, су требали да се преко Везичева и Грабовице пребаце према Деспотовцу, а
касније преко села Језеро у деспотовачком срезу. Предвече 27.новембра 1941.год
партизанска чета је стигла у Липовицу. Партизани су ту заноћили распоредивши се по
приватним кућама. Председник ломничке општине је обавестио среског начелника у
Деспотовцу, а овај пећанчевог војводу Блашка Михајловића који се налазио у
манастиру Манасији. Четници војводе Блашка Михајловића и жандарми су се поделили
у две групе и блокирали Липовицу из правца Ломнице и Пањевца. У партизански штаб
је послат четнички војник који је позвао партизанске старешине да преговарају са
њиховим официрима. Међутим, пре икаквих разговора , дошло је до пушкарања.
Партизани су се повукли на брду изнад Липовице и ту су сачекали заостали део своје
чете да би продужили у правцу Грабовице, где је заказано место састанка у случају
напада. Заостали партизани су се састали са четницима код школе. Четници су их
послужили чајем и изнели став да по споразуму треба да одржавају добре односе, али
пошто се партизани налазе на четничкој територији, треба да предају оружје које ће им
при поласку бити враћено. Сви су предали оружје осим Радета Бисића који је задржао
пиштољ. Двадесет припадника ресавске и параћинско-ћупријске чете су под стражом
спроведени у Деспотовац. У путу је побегао Јанићије Јовић, поштар из Параћина.
Партизани су саслушани у Деспотовцу, а после тога спроведени у Ћуприју, где су у
затвору остали скоро месец дана. Из затвора су одведени у Лапово и стрељани
25. децембра 1941.године.
Блашко Михајловић је из ћупријског затвора преузео Радета Бисића и одвео га у
Деспотовац. Бисић је после краћег времена отишао у Горњак где је остао до априла

  1. када су га четници предали недићевцима, а они су га обесили у Свилајнцу.
Спомен чесма у Липовици