После игумана Јевђенија Симоновића, на челу манстира долази
игуман Кирил. У његово време је урађен иконостас у манастирској цркви, 1863/64. године,
а осликао га је Милија Марковић са сином Николом за 1.000 дуката. Игуман
Кирил је дуго био на челу манастира, важио је за доброг домаћина, а био је и
политички активан. Кирил је изградио поред манастирске механе зграде за канцеларије Среза деспотовачког, као и станове за особље на месту данашњег Центра за културу. Дораде у припрати и кулама извршене су 1895. године.

М. Милићевић је записао о Манасији 1863/64. године да је манастир “оправљен прекрасно, покривен плехом, начињено прекрасно темпло, патосан је мермером, и у опште стање је његовосада у велико поправљено. За све то ваља захвалити највишепређашњем манасијском архимандриту …господину Јевђенију и садашњем игуману манасијском оцу Кирилу, примерноме духовникуи врло вредноме домаћинуи кућевнику”.
По државном попису у Горњој Ресави из 1863. године, манастир Манасија је пописан под селом Буковац и под редним бројем 13 пише: „Г. Кирил настојатељ манастира Манасије, стар 36 г., г. Герасим јеромонах, стар 32 г., г.
Емилијан јеромонах 28 г., Павле Јовановић, ђак 18 г., Милош Јовановић, ђак
14 г.- Имање: манастир оградом ограђен, конак с кућом, кућа изван града с
плацем. Барутана са 4 ступе, качара и казанџиница, 1 меана у Војнику с 3
дућана, 1 воденица са 4 витла, 1 воденица са 3 витла, патал ¾ части, 1 воденица на Миливском потоку од 1 камена, виноград од 11 мотика код Беле Цркве, шљивар 2 дана, њива од 32 ½ дана, ливада од 92 дана, браник 1.714 дана, 1
црква с кућом и плацем- свега 5527 дук. цес.- Месечни приходи од плате: г.
Кирил 10 ½ т., г. Герасима 8 ½ т., г. Емилијана 7 т. – По имању спада у VII/12
класу, по приходу у IV, III и II класу. У манастиру су радили и Стоило Јанковић
као кувар, стар 28 г., Стеван Вељковић, слуга, стар 40 г., и Милош Н. слуга, стар
27 г. Имања немају, а месечни приходи су им били од заслуге”.

Игуман Кирил, јеромонах Герасим, јеромонах Емилијан, ђак Павле Јовановић и ђак Милош Јовановић,
Манастир Манасија 1876.
Манастир Манасија 1876.
Празновање испред улаза у манастир
1876. године
Унутрашњост манастира Манасије, 1876.