Наша села су заборављена, запуштена, аутентична сценографија за снимање филмова чија се радња одвија почетком прошлог века… Ко је крив? Све пређашње власти мање-више, а највише постојећа гарнитура локалних властодршаца Марјановић- Николић. Толико необраћање пажње на села, а с друге стране трошење новца на небитне ствари као што су консултантске услуге, семинари и друго је злочин према грађанима општине Деспотовац.

Каква решења нуди група грађана “За препород општине Деспотовац”?

Свако село у општини Деспотовац мора да буде пристојно место за живот у складу са досезима цивилизације у 21. веку. Само тако ћемо задржати младе људе да не напуштају село у да не одлазе од својих кућа у велике градове и у иностранство. На крају сваком је центар света тамо где му је дом, тамо се одвија суштински део његових животних активности, породичних, привредних и других.

Прво свако село у општини Деспотовац мора у најкраћем року да има водовод , локалну канализациону мрежу и асфалтирани пут до куће. Све ово може да се уради за два мандата одговорне, некорумпиране и стручне власти. Одељење за пројекте ће прегледати и прерадити постојећу пројектну документацију из “Топлика”, и прионути послу на изради пројеката за водовод и канализацију за свако село, где пројекти не постоје. Превише је изгубљеног времена, зато код грађевинских радова и код укопавања цеви треба, где је то могуће, радити истовремено водовод и канализацију, бар локалну мрежу. Све ово подразумева домаћинско понашање, што је предуслов за остваривост идеје. Уверени смо да, прво, неки пројекати могу да се израде од стране лиценцираних инжењера у Одељењу за пројекте, а ако се плаћају да то буду, не као до сада, цене по неколико пута веће. Друго, Одељење за пројекте ће надгледати изведбу пројеката што ће донети пристојне цене извоћачких радова, а не по неколико десетина пута веће. Граћевинске машине имају цену по радном сату и ангажованости… Асфалтирање урадити после “закопавања” цеви, а у договору са грађанима на Зборовима у селима који ће се одржавати пред усвајање буџета општине.

Прионуће се послу на поновном привођењу намени пољских путева, који су у планинским селима непроходни, те сељаци не могу да дођу до свог имања, али порез плаћају. Ово ће се радити у договору и по плану са Збором грађана и Саветом месних заједница, а планира се веће ангажовање радника, али радника комуналног предузећа, јер људи који су само на платном списку јавних предузећа и установа неће постојати. Ради већег учинка и мање потрошње новца из буџета поред тампона са Ковиловаче, користиће се материјали са локалних “сипака” уз уговоре са власницима. Велика идеја је да сваки граћанин села за два мандата локалне власти може путничким аутомобилом да се довезе до свог поседа, чак и у планинским селима, Ово није утопија, изводљиво је, али то треба почети одмах, јер каснимо више од века. Ово се подразумева у западноевропским земљама где су неки наши грађани стекли пензију.

Тек тада смо омогућили сељаку-грађанину села да може нормално и пристојно да живи и да ради. А ко има грунт, односно посед, само у ненормалној држави и са корумпираном и неспособном влашћу може да буде сиротиња и да одлази са дедовине.

Дакле ова власт која не показује чак ни идеју опште добробити, већ се фокусира на појединачне случајеве, давања новца, на пример преко удружења и страначког запошљавања, што је класично политичко подмићивање, мора да оде.

Ако организујемо младе људе и грађане да на поседу и од поседа зараде више него као “партијски столичари” у општини и по јавним предузећима, донећемо из “срећу стварања и корисности”, уместо незадовољства на радним местима “при општини”. Ако им омогућимо да могу да живе од свога рада и на својој дедовини, донећемо срећу и њима и њиховим породицам, али и општини и држави.

Зато је село, а не град кључ опстанка не само општине Деспотовац, већ и целе Србије. А хране ће све више бити потребно. Само је треба произвести и наравно наћи купца.

Зато ћемо основати Одељење за пољопривреду и село. Оно ће имати задатак да координира између свих других општинских органа и села и сељака. Једна од његових главних задужења је упућивање произвођача са села на купца, прављење базе података купаца и проивођача и нека врста умрежавања. Некада је задруга “Слога” откупњивала све што се на селу производило. Дакле свако мора да зна да ли, где и по којој цени може да прода производ. Одељење ће помоћи и у брендирању производа. У будућности се уз подршку Одељења за пољопривреду и село планира отварање откупних места у центрима села. Одељење за пољопривреду и село ће подстицати и помагати у оснивању задруга на територији општине Деспотовац.

Некдашњи садржаји, друштвени, културни, едукативни и други, који су реализовани при Домовима култура, нису од постојеће власти сагледани ни као битни, ни у целости. У складу са тим постојећој власти нису били ни потребни ни Домови културе, који су у већем броју села руинирани или пропадају због прокишњавања. По сваку цену задржати постојећу мрежу школа и у сваком селу одељење нижих разреда основне школе. Домови културе и сеоске школе и дворишта морају да буду пример уређености и опремљености, а не као до сада пример небриге и запуштености.

Будућа општинска власт треба да се труди да понуди повољне инфраструктурне и друге услове како би се инвеститори заинтересобали за отварање производних капацитета у општини. Села треба да имају приоритет код отварања погона прерађивачке прехрамбене индустрије. Наша дијаспора има кашпацитета, средстава и воље да инвестира пре свега у свој завичај. Одговорна власт не сме себи да дозволи неозбиљност “уграђивања” код уговора са оваквим инвеститорима. Сведоци смо да без обзира на вољу ових људи, оваква улагања нису реализована, баш због неповерења у постојеће функционере општине.

Многа села имају проблем са гробљима, која су запуштена, неуређена и девастирана. Стара гробља треба очистити и уредити, старе надгробне споменике заштитити, постојеће парцеле стручно уредити и испарцелисати, а ако не постоје, обезбедити нове парцеле које ће се уредити. Комунално предузеће, у чијој је надлежности и уређење гробаља у селима општине Деспотовац, добија из буџета милионске износе, мораће да извршава задатке који су у његовом опсегу послова.

Село, како у Србији, тако у општини Деспотовац је велики ресурс, кога треба саћувати за децу нас граћана села, животни простор за наше потомке, а не да неки локални или државни властодршци распродају наше ресурсе, за њихову децу. Они не смеју да стану, јер ако оду са власти испливаће на видело све махинације постојече власти, мораће да дају одговоре на многа питања. Зато група грађана “За препород општине Деспотовац” позива грађане да 17. децембра заокруже БРОЈ 5, и гласају за своје село за свој дом за своју породицу и за будућност своје деце.