Крајем септембра 1941.године Народноослободилачка војска Југославије је почела операције за ослобођење Шумадије и Поморавља. Из правца Липовице је 4.октобра 1944.године једна чета 14.народноослободилачке бригаде продрла у Деспотовац. Шездесетак четника жандарма су се повукли према Витанцу и Трућевцу. Партизани су из просторија жандармеријске станице однели намирнице а по зидовима зграда у Деспотовцу исписали више парола. Код Ханског моста („Анска ћуприја“) организована је игранка са музиком у којој су учествовали партизани са симпатизерима, а после 9 сати увече су се повукли према Пањевцу и Липовици. До краће борбе између партизана који су дошли из правца Пањевца и четника- бораца Југословенске војске у отаџбини који су ишли из Медвеђе, дошло је на самом уласку у Деспотовац 7.октобра 1944.године. По доласку у Деспотовац партизани су запленили целокупну општинску архиву и запалили је на улици. Пред мрак партизани су се повукли у Пањевац, а четници су ушли у Деспотовац и ту остали још два дана. Део деспотовачког среза према руднику Ресава- Баре заједно са Деспотовцем, ослобођен је од јединица Црвене армија 9.октобра 1944.године. Други део територије деспотовачког среза (општине Деспотовац) ослобођен је 10.октобра – територија од Деспотовца према Свилајнцу. Четири дана после проласка јединица Црвене армије кроз Деспотовац у Деспотовац су ушли борци 14., 19. и 20.српске бригаде које су се кретале према Београду.