Пошто безмало три године нису бирани Савети месних заједница, што је преседан, сада је општинско руководство решило да за 48 сати заврше са изборима. Шефови месних канцеларија треба да заврше посао око пријављивања кандидата у неколико села у којима раде за 48 сати. То је по правилу само данас, када је и одлучено да се “сакупљају” потписи. Шефови месних канцеларија, по правилу, четвртком имају “комуникацију” са Општинском управом и нису у селима, а прекосутра је дан када је планиран митинг у Београду. У 15 сати у петак 26. маја 2023. се спискови кандидата закључују. Обрасци су подељени јуче, а Општинска комисија је данас пре подне донела Решење о наставку спровођења избора за савете МЗ и одлуку о тим истим обрасцима. Шефови месних кацеларија не поседују обрасце, који могу да се преузму са званичне интернет странице општине Деспотовац и одштампају.

 Ево и календара изборних радњи.

1.Избори су расписани за 11. јун 2023. године.

 1. Почетак тока рокова за обављање изборних радњи: дан доношења решења о
  наставку изборних радњи- 23. мај 2023. године.
 2. Закључење бирачког списка – 26. мај 2023. године до 15,00 часова.
 3. Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској комисији – 29.
  мај 2023. године.
 4. Објављивање броја бирача по месним заједницама – 30. мај 2023. године.
 5. Достављање овереног извода из бирачког списка Општинској комисији – 31. мај
 6. године.
 7. Одређивање бирачких места по месним заједницама – 31. мај 2023. године.
 8. Савети месних заједница достављају предлоге за чланове бирачких одбора
  најкасније до31. маја 2023. године.
 9. Општинска комисија именује бирачке одборе до 1. јуна 2023. године.
 10. Подношење предлога кандидата до 26. маја 2023. године до 15.00 часова.
 11. Повлачење предлога кандидата до 31. маја 2023. године до 15.00 часова.
 12. Проглашење предлога кандидата – у року од 24 часа од часа пријема предлога,
  ако испуњава услове.
 13. Општинска комисија утврђује листе кандидата за сваку месну заједницу посебно
  до 31. маја 2023. године.
 14. Објављивање листа кандидата у „Службеном гласнику Општине Деспотовац“ и
  на огласним таблама месних заједница до 31. маја 2023. године.
 15. Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора до 9.
  јуна 2023. године.
 16. Предаја изборног материјала бирачким одборима – 09. јуна 2023. године.
 17. Отварање бирачких места и гласање од 07,00 до 17,00 сати – 11. јуна 2023.
  године.
 18. Увид у изборни материјал после избора – до 16. јуна 2023. године до 15,00
  часова.